„OK“ Organski certifikacijski program
 

"OK" je razvio svoj vlastiti program certifikacije i „OK“ standarde za organsku proizvodnju i preradu u skladu sa kojim implementira svoj certifikacijski program. Ovaj program usaglašen je i sa zahtjevima Regulative EC No 834/2007 i EC 1235/2008.
“OK“ standardi predstavljaju minimum koji treba biti ispoštovan da bi proizvodnja bila certifikovana. „OK Organski certifikacijski program“ je dostupan svim proizvođačima, prerađivačima i izvoznicima koji ispunjavaju uslove a žele certifikovati proizvodnju u skladu sa međunarodno priznatim standardima.
Za potrebe svojih klijenata, osim vlastitog certifikacijskog programa, „OK“ blisko sarađuje sa međunarodnim certifikacijskim tijelima: ICEA www.icea.info iz Italije i International Certification Bio Suisse AG (ICB)www.icbag.ch iz Švicarske.
U okviru ovog programa „OK“ provodi certifikaciju u skladu sa :

  • Privatni BIO SUISSE standardi (Bio Suisse, a private-sector organization, is the federation of Swiss organic farmers);
  • Nacionalni Organski Program SAD (NOP, National Organic Programm of USA);
  • Japan (JAS);
 
O nama Aplikacije Proizvođači Info Kontakt

Copyright © 2009 www.organskakontrola.ba. All rights reserved.